Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik​

Sürdürülebilirlik

İstanbul Plastik, güneş enerjisi standartlarına uygun olarak üretim yaparak çevre dostu bir yaklaşım benimsemektedir. Ürünlerimizde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamaktayız. Bu nedenle, İstanbul Plastik GES (Güneş Enerji Standartı) sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilirlik kavramını anlamak ve uygulamaya geçirmek gerekiyor. İstanbul Plastik olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne sürdürülebilirlik çerçevesinde doğaya dost, insana saygılı ve gelecek nesillere çok daha güzel bir dünya bırakabilmek için Uluslararası standartlar çerçevesinde üretim gerçekleştiriyoruz.

Güneş Panelleri ve Sürdürülebilirlik: Geleceğe Işık Tutuyor

Günümüzde enerji talebi sürekli artmaktadır ve geleneksel enerji kaynakları hızla tükenmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Güneş enerjisi, bu açıdan önemli bir rol oynamaktadır. Güneş panelleri, güneş enerjisini elektriğe dönüştürme potansiyeliyle çevre dostu bir enerji kaynağı sunmaktadır.

Güneş panelleri, fotovoltaik (PV) hücreler aracılığıyla güneş ışığından elektrik üretir. Bu hücreler, güneş ışığına maruz kaldığında harekete geçen elektronları kullanarak elektrik akımı üretir. Bu süreç sırasında herhangi bir zararlı gaz salınımı veya çevresel kirlilik oluşmaz. Bu nedenle, güneş panelleri çevre dostu bir enerji üretim yöntemidir.

Güneş enerjisi, yenilenebilir bir kaynak olduğu için sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Güneş ışığı sonsuz bir kaynaktır ve gelecek nesiller için enerji sağlama potansiyeline sahiptir. Güneş panelleri, güneş enerjisini kullanarak elektrik üretebilir ve bu şekilde fosil yakıtların kullanımını azaltabilir. Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan sera gazları, iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara neden olurken, güneş enerjisi temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Yüzde Yüz Dönüşebilen Ürünler

Yüzde yüz dönüşebilen ürünler, doğanın korunması ve gelecek nesillere çok daha yaşanır bir dünya bırakabilmek için zorunluluk oluşturuyor. Geri dönüşüm; kullanımı tamamlanmış geri dönüştürülebilir atıkların özel yöntemlerle ham madde olarak tekrar üretim süreçlerine kazandırılması şeklinde tanımlanıyor.  Plastik malzemeler eğer geri dönüştürülebilir ham madde ile üretilirse doğanın korunmasına büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda ekonomik açıdan da enerji başta olmak üzere pek çok farklı alanda tasarruf oluşturuyor. Örneğin; yaklaşık 1 ton plastik geri dönüşüme
sokulduğunda;

• Enerjiden 5 bin 744 kWh tasarruf,

• Sera gazı salınımında 41 ton azalma,

• 23 m3 depolama alanı tasarrufu sağlar.

İstanbul Plastik, sürdürülebilirlik kavramının “Ortak Geleceğimiz” prensibiyle benimsiyor. Fabrikalarda hazırlanan tüm ürünler doğa dostu ve yüzde yüz dönüşebilen malzemelerden üretiliyor. ISO 14001 belgesine sahip olan İstanbul Plastik ham maddeden, tüketiciye sunulan son ürüne kadar tüm süreçleri, çevreye verilebilecek zararları önlemek üzerine dizayn ediyor.

Sürdürülebilirlik İçin Çevre Dostu: PVA Film ve Diğer Ürünler

İstanbul Plastik Ar-Ge ekipleri, sürdürülebilirlik anlayışıyla yeni ürünleri tamamen doğa dostu ve yüzde yüz geri dönüşebilen biçimde tasarlıyor. Yaklaşık 2 yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından suda çözünebilen PVA Film, 2014 yılında çevre dostu, yenilikçi bir ürün olarak pazardaki yerini alıyor. PVA Film, balıkçılık, inşaat, deterjan, nakış, tarım gibi özel hassasiyet gerektiren pek çok farklı alanda doğa dostu çözümler sunuyor. Şirketimiz, yalnızca PVA Film değil farklı türde onlarca ürünü de çevre dostu ve yüzde yüz dönüşebilen “Ortak Geleceğimiz”e katkı sağlayacak biçimde tasarlıyor. Sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında geliştirilen diğer ürünler ise shrink filmler, torbalar, çantalar, streç filmler, Polyolefin ve PVC Shrink Filmler. İstanbul Plastik, dünyayı daha yaşanabilir kılmak, gelecek nesillere çok daha güzel bir dünya bırakabilmek için çalışıyor.

Sürdürülebilirlik: “Ortak Geleceğimiz”

Sürdürülebilirlik kavramı 1987’de WCED (Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu) tarafından yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporda ilk kez kullanılıyor. Kavram günümüze gelinceye kadar pek çok farklı alanda da adından söz ettiriyor. Kavram özetle; “Hangi alanda olursa olsun insan ihtiyaçlarını karşılarken hem kaynakların korunması hem de yaşam için oluşabilecek risklerin önlenmesini esas alan ilke” biçiminde tanımlanıyor. İstanbul Plastik sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde üretimlerini “Ortak Geleceğimiz” bilinciyle gerçekleştiriyor. İstanbul Plastik enerjisinin %100’ünü yenilenebilir enerjiden üretiyor.