Tıbbi Atık Torbası

Tıbbi Atık Torbası Nedir?

Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan atıkların insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilecek kısımlarına tıbbi atık denir. Tıbbi atıkların kapsamı ve tanımı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenlemelerde tarif edilmiş olup, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve imhası özel kurallara tabidir. Tıbbi atıkların toplanmasında, taşınmasında ve bertaraf edilmesinde kullanılacak torbalar özel olarak  yasal zorunluluklar gözetilerek üretilir. Bu amaçla üretilen poşetlere tıbbi atık torbası denir.

Tıbbi Atık Torbası Nedir?

Tıbbi Atık Torbasının Özellikleri Nelerdir?

Tıbbi atık torbalarının taşıması gereken özellikler yasal düzenlemeler ile belirlenmiştir. Bu düzenlemelere uygun üretim yapmak yasal zorunluluk olmasının ötesinde insan, çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem arz eder. Sağlık tesislerinde atıkları ayrıştırmak için kullanılan renk sisteminde tıbbi atıklar için kırmızı renk belirlenmiştir. Tıbbi atık torbaları da kırmızı renkli olarak üretilir. Fakat her kırmızı renkli torba tıbbi atık torbası olarak kullanılamaz.

  • Tıbbi atık torbaları dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
  • Sızdırma yapmamalıdır.
  • Patlama ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.
  • Orta yoğunlukta polietilenden üretilmelidir.
  • En az 100 mikron kalınlığında olmalıdır.
  • Tıbbi atık torbalarının üzerinde “Tıbbi Atık” ibaresi bulunmalıdır.
  • Tıbbi atık torbalarına “Uluslararası Klinik Atıklar Amblemi” basılmalıdır.

Tıbbi Atık Torbası Nerelerde Kullanılır.

Tıbbi atık torbaları tıbbi atık olarak nitelendirebilecek atıkların üretildiği her türlü sağlık tesisinde zorunlu olarak kullanılmalıdır. Sağlık tesislerinin atıklarının tamamı tıbbi atık olarak değerlendirilmez. Evsel atıklar, kağıt, cam ve benzeri diğer atıklar uygun renklerde ayrıca toplanır. Sağlık tesisleri tehlikeli atıklarını da ayrı toplar. Tıbbi atık, atığın çıktığı yerde ayrıştırılır. Tıbbi atıklar için kırmızı torba, evsel atıklar için siyah torba, tehlikeli atıklar için sarı renkli torba kullanılır. İnsan sağlığı için tehlike oluşturabilecek her türlü sağlık tesisi atıkları kırmızı tıbbi atık torbası kullanılarak toplanır, taşınır, depolanır ve bertaraf edilir.

Tıbbi Atık Torbası Ebatları ve Fiyatları

Tıbbi atık torbası ihtiyaç duyulan her ebatta üretilebilir. Özellikli üretimi nedeniyle tıbbi atık torbası fiyatları değişkenlik gösterir. İstanbul Plastik tıbbi atık torbası üretimde gereken özeni göstererek, insan sağlığına verdiği önem nedeniyle ekstra kalite ile tıbbi atık torbası imal etmektedir. Tıbbi atık torbası fiyatları ve ihtiyacınız olan ebatlar için İstanbul Plastik müşteri hizmetleri ile iletişim kurabilirsiniz.

Tıbbi Atık Torbası Özellikleri